שתף, , גוגל פלוס, פינטרסט,

Posted in:

כמה טיפים לפני שסוגרים את 2017

סוף שנת המס בפתח, והנה כמה דברים חשוב לעשות לפני שמתחילה 2018:

מיצוי ההטבות בחיסכון פנסיוני:

נתחיל מזה שבשנת 2017 נכנס חוק חיסכון פנסיוני גם עבור עצמאיים:

– עד הכנסה חודשית של כ 4,836 ש"ח: הפרשה בשיעור 4.45% (עד 215 ש"ח בחודש).

– על סכום הכנסה חייבת של 4,836-9,673 ש"ח הפרשה בשיעור 12.55% (מקסימום 607 ש"ח נוספים).

כלומר עצמאי שהכנסתו החייבת מגיעה לכדי 9,891 ש"ח ומעלה מחויב להפריש לקצבה של כ-822 ש"ח בחודש.

את ההפקדה צריך לבצע עד לסיום שנת המס.

מעבר לחובת החיסכון, המדינה מעודדת את העובדים בישראל לחסוך בצורת הטבות מס על הכסף ששמתם בצד: לעצמאיים יוכרו 16.5% למס (במקום 16% עד כה) וזאת אם הם לא נהנו מהוצאה למס בשל אבדן כושר עבודה.

הזיכוי במס עבור הסכום שהפקתם עומד על 35%. כלומר, חשבו מהם 35% מהסכום שהפקדתם – וזה החיסכון שלכם בתשלום למס הכנסה.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון נוסף. בהפקדה לקרן, הכסף נסגר לתקופה מינימלית של 6 שנים. קרן השתלמות מזכה אתכם בחיסכון כפול: פעם אחת כי ההפקדה בקרן מוכרת למס, ופעם שנייה בזמן המשיכה, אז לא צריך לשלם על הרווחים שהצטברו מס רווח הון (הפטור מרווח הון הוא עד תקרת הפקדה של 18,240 ש"ח).

חישוב גודל ההפקדה לצורך הטבת  מס הולך ככה: הפקדות לקרן השתלמות יוכרו כהוצאה מוכרת של עד ל-4.5% מההכנסה השנתית הקובעת,ועד לתקרת הכנסה של 260 אלף ₪  בשנה. ניתן להתייעץ עם איש מקצוע באשר להפקדות הנחוצות כדי להגיע לתקרה הרלוונטית לניצול הטבות המס.

השינוי שנערך ב-2017 נוגע לחישוב הזכאות: עד היום עצמאי היה צריך להפקיד 7% מהכנסה שלו כדי לקבל הוצאה מוכרת של 4.5%. כיום ההפקדה מוכרת  מהשקל הראשון ומוגבלת בתקרה של 4.5%.

הקטנת המאזן הוצאות-הכנסות

בצורה הפשוט והפשטנית ביותר: כדאי להגדיל הוצאות ולדחות הכנסות לקראת סוף שנה בדרכים לגיטימיות, כדי להקטין את סך חבות המס. כדאי לשים לב שציוד קבוע דוגמת מחשב חדש לא יקטין ממש את חבות המס, כי ההפחתה מעשית של נכסים קבועים מחושבת לפי משך השימוש בפועל, ומכאן שמשך השימוש לרכוש שנרכש בסוף שנה הוא שולי. תשלומים מצד שני, כדאי להקדים לסוף השנה ולהקטין בכך את חבות המס.

קיזוז ניירות ערך

אם השקעתם השנה בניירות ערך והצלחתם להפסיד בה כספים – תוכלו לקזז את הפסד ההון מהרווחים בעסק באותה השנה. טופס 867 הוא הטופס מהבנק ובו נרשמות ההכנסות ממכירת ני"ע, דיבידנדים וריבית פקדונות. לייעוץ נוסף פנו לרואה החשבון שלכם.

תשלומי ביטוח לאומי

נתוני הנהלת חשבונות מאפשרים לנו לדעת בסוף השנה מהו הפער בין ההכנסה החייבת שלנו בשנה זו, לבין ההכנסה החייבת הצפויה עליה דיווחנו לביטוח לאומי. אם ההכנסה בפועל גבוהה יותר, כדאי להגדיל את המקדמות המשולמות לביטוח לאומי לפני סוף שנת המס. 52% מהתשלום לביטוח לאומי מהווה הוצאה מוכרת למס לצורך הדו"ח השנתי, ועל כן הוא יאפשר לנו לשלם פחות מיסים.

שתהיה לכולנו שנת 2018 מוצלחת ומלאת עסקים!

 

 

1 תגובה
Inline Feedbacks
View all comments
29 בדצמבר 2017 18:34

תודה על הטיפים
תודה על התוכנה המעולה שלכם
לא צריכה תמיד מחשב כדי להוציא חשבונית,
מוציאה במקום…מול הלקוח????