איך כדאי להתחיל - חברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור?

מאמר זה יסביר על ההבדלים בין הקמת חברה, עוסק מורשה או עוסק פטור במעמד פתיחת עסק חדש.

מהם ההבדלים בסוג ההתאגדות מבחינת עלויות תפעול ומיסוי?

ראשית, הסיווג החשבונאי הרצוי של העסק החדש נגזר מתוך אומדן ההכנסות הצפוי ותחום הפעילות.

 

עוסק פטור

הגדרתו של מושג זה בחוק מע"מ נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך. עוסק פטור לא גובה מע"מ ולא מחויב בהגשת דוחות למע"מ (מקור השם "פטור") וכמו כן מוגבל, נכון ל-2020, בתקרת הכנסות של 100,491 ש"ח לשנה.

עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מחוק מס ערך מוסף  (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו. "עוסק פטור" הנו מעמד לעניין מע"מ בלבד.

התנהלותו של העוסק הפטור מול רשויות המס האחרות אינה שונה מכל עסק או פעילות אחרת, אולם מאחר שחלק מהחובות של ניהול ספרים ודיווחים לרשויות נגזרים מהיקף הפעילות של העסק, העוסק הפטור שמעצם הגדרתו פועל בהיקפים קטנים, יהיה חייב בדיווחים וניהול ספרים המאופיינים לעסקים קטנים. העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הוא חד-פעמי. העוסק הפטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, ויכול להוציא חשבוניות ו/או קבלות בלבד.

רישום העסק כעוסק פטור הינו צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.

 

עוסק מורשה

  • עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.
  • העוסק מקבל מספר תיק בזמן פתיחת העסק במשרדי מע"מ. לרוב, מספר תעודת הזהות של בעל העסק מהווה את מספר העוסק המורשה שלו וגם את מספר התיק שלו במס הכנסה. 
  • רשאי להוציא חשבונית מס. 
  • העוסק גובה מע"מ מלקוחותיו, כלומר הוא מוסיף עוד 17% לסכום העסקה (נקרא: מע"מ עסקאות), והוא רשאי לקזז מע"מ בגין תשלומים לספקים (מע"מ תשומות).
  • עוסק מורשה מדווח פעם בחודש או חודשיים למע"מ ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.
  • אחראי לביצוע כל ההתחייבויות שלקח על עצמו, ולכן רמת הסיכון המוטלת עליו באופן אישי גבוהה בהשוואה לחברה בע"מ למשל.

המיסוי המוטל על עוסק מורשה מחושב כהכנסה אישית וזהה לחישוב הכנסותיו של שכיר, רק שכאן ניתן לקזז הוצאות עסקיות. לכן מעל לסכום רווח מסוים (הכנסות בניכוי הוצאות) של כ 25,000 ש"ח בחודש כדאי יותר להקים חברה כדי לחסוך בתשלומי מס.

 

חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה ישות משפטית אשר התאגדה על מנת לבצע פעולות שונות למטרת רווח. החברה בע"מ הינה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי מניות. האחריות המשפטית של החברה בע"מ נתונה בידי החברה עצמה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי מניות. פעילות עסקית בצורה של חברה משדרת בדרך כלל תדמית טובה יותר.

הקמת חברה בע"מ דורשת מבעליה לשלם מספר תשלומים כגון אגרת הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעורך דין ותשלום לרואה חשבון. עלויות התפעול של חברה בע"מ יקרות יותר מתפעול עוסק מורשה. 

 היתרון הגדול של התארגנות עסקית במסגרת של חברה בע"מ הוא היתרון של תכנון מס. כעצמאי בעל העסק מחויב לשלם מיסים על כל רווחיו ושיעור המס יכול להגיע ל 45%.

בחברה בע"מ התהליך הוא קצת מורכב יותר. הבעלים של החברה מקבל משכורת מהחברה ועליה הוא משלם מיסים בתור עובד שכיר. השלב הבא הינו מיסוי החברה (במידה והיא מרוויחה), החברה משלמת מס חברות לאחר שנרשמה כהוצאה משכורתו של הבעלים. שעור מס חברות ב 2016 הינו 25%. כתוצאה מכך ישנו יתרון מיסוי גדול לטובת החברה, הפרש של 20%, 25% בחברה, לעומת 45% אצל העצמאי . 

היתרון יישאר כל עוד לא ימשוך הבעלים של החברה את רווחיו כדיבידנד, אלא ימשיך וישקיע את יתרת העודפים בעסק כגון : רכישת ציוד, השקעות ועוד.

 

ההבדלים בין סוגי ההתאגדות ברמה המשפטית

ההבדל העיקרי בין חברה לשאר ההרכבים זה עיקרון ההפרדה, הפרדה בין החברה ובין העומד או העומדים בראשה. הבדל זה מתקיים גם כאשר בחברה עובד בעלים יחיד והוא גם הבעלים וגם העובד היחיד. כלומר יש חברות שהן בעצם חברות של אדם אחד, כלומר ההבדל אינו נעוץ דווקא בהיקף (היה ניתן לחשוב אינטואיטיבית שחברה זה גוף שמעסיק עובדים וכיו"ב ועוסק מורשה לא וזה ההבדל העיקרי וזה טעות). הבדל נוסף הוא הסחירות של חברה. עוסק מורשה לא יכול למכור חלקים מתוכו :), חברה ניתן להנפיק, למכור וכד'.

ההפרדה הישותית בין בעלי החברה כאדם פרטי לבין הישות חברה בע"מ היא הפרדה שבמקרים מסוימים עשויה להיות קריטית. נמחיש כאן את ההבדל בצורה בהירה ומוחשית יותר. ניקח לדוגמה עוסק מורשה או עוסק פטור שנכנס לחובות של 500,000 ש"ח ולא יכולים להחזיר אותם. נניח שבנכסיו של האדם בית ששוויו  1,000,000 ש"ח,במקרה זה אם העוסק מורשה יהיה חדל פירעון יוכלו הרשויות לעקל לאדם את הבית ע"מ להחזיר את חובותיו שכן יש זהות מלאה בין העוסק מורשה לאדם הפרטי.

אם אותו עוסק מורשה היה מקים חברה והבית לא היה רשום על שם החברה,לא יוכלו הרשויות לעקל את הבית שכן יש את החוב ,והחוב שייך לחברה ויש את הבית והבית שייך לאדם הפרטי למרות שהאדם ובעלי החברה זה אותו אחד יש הפרדה. הפרדה זו תהיה בתוקף גם אם האדם הוא העובד היחיד בחברה.

חשוב מאד לציין שהפרדה זו תהיה בתוקף רק אם החברה נרשמה כחוק כחברה בע"מ ולא נעברה עבירה פלילית שגרמה לחובות, כמו כן קיימת על החברה להציג את עצמה תמיד כחברה בע"מ כך ידעו הספקים שלה שהם לא יוכלו לגעת בכסף או בנכסים הפרטיים של הבעלים במקרה והחברה תהיה חדלת פירעון .להפרדה זו קוראים עיקרון הגבלת האחריות.

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.