מקרא אייקונים

מקרא האייקונים הקיימים במערכת חשבונית ירוקה

על מנת להקל על השימוש, ניסינו לצמצם את מספר לחיצות העכבר הנדרשות לביצוע פעולות במערכת. להלן רשימה של אייקונים בחשבונית ירוקה שיכולים להקל על החיים:

אייקונים כלליים

כפתור הפלוס הירוק

מה זה: הפלוס הירוק - האייקון שמלווה אתכם בכל עמוד במערכת ומאפשר ליצור דברים חדשים בהתאם למיקום שלכם באתר.

איפה נמצא: קבוע בכל העמודים משמאל לתפריטים.

מה זה עושה: יצירת מסמך חדש, יצירת לקוח חדש, יצירת פריט חדש, הוספת הוצאה חדשה, יצירת ספק חדש, יצירת סוג הוצאה חדש, הגדרת עסק חדש ויצירת ריטיינר חדש.

למה זה טוב: זה החבר הכי טוב שלכם באתר ומאפשר את הפעולות העיקריות.

 

אייקונים של מסמכים

 

 כפתור שכפול מסמך

מה זה: שכפול מסמך

איפה נמצא: בכל מקום שבו מופיעה חשבונית כלשהי (חוץ מעמוד הלובי) - עמוד המסמכים, עמוד המסמכים בכרטיס לקוח, בתוך עמוד צפיה במסמך.

מה זה עושה: משכפל את הפרטים של החשבונית. אחרי השכפול תוכלו לערוך שינויים בחשבונית החדשה ולהפיק אותה כחשבונית חדשה לגמרי.

למה זה טוב: אתם צריכים להפיק הרבה חשבוניות דומות ללקוחות שונים ולא רוצים להזין את אותם פרטים שוב ושוב. פשוט משכפלים את החשבונית ומפיקים חשבוניות נוספות בקלות ובמינימום זמן.

 

 כפתור הפלוס הירוק הקטן

מה זה: יצירת מסמך חדש מתוך מסמך זה וגם יצירת מסמך חדש ללקוח מתוך עמוד הלקוחות.

איפה נמצא: בכל מקום שבו מופיעה חשבונית כלשהי - עמוד המסמכים, עמוד המסמכים בכרטיס לקוח, בתוך עמוד צפיה במסמך, עמוד הלובי. 

מה זה עושה: מפיק מסמך מתוך מסמך קיים. למשל חשבונית מס קבלה מתוך חשבונית עסקה, או קבלה מתוך חשבונית מס, או חשבונית מס מתוך הצעת מחיר וכו'.

למה זה טוב: הפקת חשבוניות במהירות ובמינימום זמן. אין צורך למלא שוב את הפרטים שכבר מילאתם, רק מלאו את הפרטים החדשים והפיקו את החשבונית.

 

 כפתור הורדת מסמך

מה זה: במסמכי הכנסה - הורדת מסמך העתק נאמן למקור כקובץ pdf למחשב שלכם.

במסמכי הוצאה - הורדת קובץ ההוצאה למחשב שלכם (זמין אם בעבר הועלה הקובץ למערכת).

איפה נמצא: בכל מקום שבו מופיעה חשבונית כלשהי - עמוד המסמכים, עמוד המסמכים בכרטיס לקוח, בתוך עמוד צפיה במסמך, דף הבית.
ובכל מקום שבו מופיעה הוצאה כלשהי - עמוד ההוצאות, עמוד ההוצאות בכרטיס ספק, בתוך עמוד צפיה בהוצאה, לשונית ההוצאות בעמוד סוג הוצאה.

מה זה עושה: מוריד קובץ PDF מסוג העתק נאמן למקור או קובץ הוצאה למחשבכם האישי.

למה זה טוב: תמיד תוכלו להוריד העתק של חשבוניות שהפקתם, או מסמך הוצאה אשר העלתם למערכת למחשבכם האישי.

 

 סמל סטטוס המסמך - מסמך סגור

מה זה: מציין סטטוס המסמך - מסמך סגור.

איפה נמצא: בכל מקום שבו מופיעה חשבונית כלשהי - עמוד המסמכים, עמוד המסמכים בכרטיס לקוח, בתוך עמוד צפיה במסמך. 

מה זה עושה: מציין סטטוס המסמך.

למה זה טוב: אפשר לראות במבט אחד אם החשבונית שולמה.

 

 סמל סטטוס המסמך - מסמך מבטל

מה זה: מציין סטטוס המסמך - מסמך מבטל

איפה נמצא: בכל מקום שבו מופיעה חשבונית זיכוי, קבלה שלילית או תעודת החזרה - עמוד המסמכים ולשונית המסמכים בכרטיס לקוח.

מה זה עושה: מציין מסמך שביטל מסמך אחר.

למה זה טוב: אפשר לראות במבט אחד שמסמך זה ביטל מסמך אחר.

 

 סמל סטטוס המסמך - מסמך שבוטל

מה זה: מציין סטטוס המסמך - מסמך מבוטל.

איפה נמצא: בכל מקום שבו מופיעה חשבונית כלשהי - עמוד המסמכים, לשונית המסמכים בכרטיס לקוח.

מה זה עושה: מציין מסמך שבוטל (הוצא לו זיכוי או חשבונית מס קבלה/קבלה שלילית).

למה זה טוב: אפשר לראות במבט אחד שמסמך זה בוטל.

 

 כפתור הצפייה

מה זה: צפייה בעמוד החשבונית

איפה נמצא: ליד פרטים של כל מסמך (בעמוד הבית ועמוד המסמכים)

מה זה עושה: מעביר לעמוד המסמך.

למה זה טוב: ניתן לצפות בכל פרטי המסמך שהופק ולבצע פעולות שונות.

 

אייקונים בתוך עמוד המסמך

 

 כפתור סגירת מסמך

מה זה: סווג את המסמך כסגור (שולם).

איפה נמצא: נמצא בעמוד הבית, בשורה של המסמך שמועד פרעונו מתקרב או שלא שולם בזמן ובעמוד המסמך עצמו (כאשר נכנסים לצפיה במסמך מתוך עמוד המסמכים).

מה זה עושה: לחיצה על האייקון יסווג את המסמך כסגור (שולם).לאחר הלחיצה על האייקון, המסמך לא יופיע יותר בדף הבית. תמיד אפשר יהיה למצוא אותו בעמוד המסמכים.

למה זה טוב: אם קיבלתם תשלום על חשבונית מס שהפקתם ואת הקבלה הפקתם לא מתוך חשבונית מס זו, חשבונית מס תמשיך להופיע בעמוד הבית עד שתסמנו אותה כסגורה.

 

 כפתור האיקס האדום

מה זה: ביטול חשבונית - הפקת זיכוי, ביטול קבלה או הפקת תעודת החזרה.

איפה נמצא: בעמוד המסמך, אחרי שנכנסים אליו ע"י לחיצה על האייקון "צפיה במסמך". נמצא רק במסמכים שיש להם חשיבות חשבונאית ואפשר לבטל אותם, כמו חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה ותעודת משלוח. 

מה זה עושה: מפיק מסמך זיכוי, קבלה שלילית או תעודת החזרה.

למה זה טוב: אם טעיתם בהפקת חשבונית או העסקה בוטלה, עליכם להוציא מסמך שמבטל את החשבונית. 

 

 כפתור תיעוד השליחה וההורדה

מה זה: צפיה בתיעוד ההורדות של מסמכים ע"י לקוחות שלכם.

איפה נמצא: בעמוד המסמך, אחרי שנכנסים אליו ע"י לחיצה על האייקון "צפיה במסמך".

מה זה עושה: פותח חלון חדש ובו רשימת הצפיות / הורדות של מסמכים שנפתחו ע"י לקוחות שלכם.

למה זה טוב: אם אתם מעוניינים לדעת מי מהלקוחות אותם הגדרתם לקבלת מייל מהמערכת אכן הוריד את המסמך.

 

כפתור שליחה במייל

מה זה: שליחה חוזרת של חשבונית למייל

איפה נמצא: בעמוד המסמך. 

מה זה עושה: שולח את חשבונית המקור לכתובת מייל אותה ממלאים בעת השליחה החוזרת.

למה זה טוב: אם הלקוח לא קיבל את החשבונית בפעם הראשונה או שרוצים לשלוח את החשבונית שוב מכל סיבה שהיא ולכל מייל שרוצים.

 

 כפתור הקישוריות

מה זה: מראה איזה מסמכים מקושרים למסמך זה

איפה נמצא: בעמוד במסמך

מה זה עושה: מראה איזה מסמכים מקושרים למסמך זה

למה זה טוב: אפשר לראות ולמצוא את הקשר בין המסמכים.

 

 כפתור שיוך מסמך

מה זה: שיוך מסמך לכרטיס לקוח

איפה נמצא: בעמוד במסמך. 

מה זה עושה: משייך מסמך שהופק ללקוח מזדמן ללקוח קבוע.

למה זה טוב: לעשות סדר ולשייך כל המסמכים ללקוח (גם אם המסמך הופק לפני שהלקוח הפך ללקוח קבוע).

 
 
לקוחות:

 כפתור הפקת דוח הכנסות

מה זה: הפקת דוח הכנסות

איפה נמצא: בעמוד לקוחות ובכרטיס לקוח. 

מה זה עושה: מפיקים דוח הכנסות רק ללקוח מסויים.

למה זה טוב: לביצוע מעקב אחר הכנסות מלקוח.

 

 כפתור ייצוא לאקסל

מה זה: ייצוא לקובץ csv (אקסל)

איפה נמצא: בעמוד הלקוחות והפריטים. 

מה זה עושה: מייצא את הנתונים לקובץ csv.

למה זה טוב: לניהול רשימת הלקוחות או הפריטים בקובץ נפרד.

 

 כפתור איחוד לקוחות

מה זה: איחוד כרטיסי לקוחות

איפה נמצא: בעמוד הלקוחות. 

מה זה עושה: מאחד 2 כרטיסי לקוחות ל-1.

למה זה טוב: כשאין צורך ב-2 לקוחות שונים והם בעצם לקוח 1.

 

עוד:

כפתור עריכה

מה זה: אייקון העדכון - עדכון שורה ועדכון שער המט"ח.

איפה נמצא: בעמוד הפקת חשבונית, בשורה שנוספה בפירוט (במקרה של עדכון שורה) וכאשר המטבע הראשי הוא שקלים, אל קיימות שורות עם מטבע זר (במקרה של עדכון מט״ח). 

מה זה עושה: מעדכן פרטי השורה ומעדכן את שער המט"ח.

למה זה טוב: במקרה של מט״ח - אם ביצעתם עסקה בארץ במט"ח וסגרתם על שער המט"ח שונה מהשער הקבוע לאותו יום כפי שמפורסם בבנק ישראל, אתם יכולים לעדכן את השער. 

 

כפתור מחיקה

מה זה: מחיקה.

איפה נמצא: לקוחות לא פעילים, הגדרות עיצוב מסמך - לוגו וחתימה, ניהול פריטים, שורות בתהליך הפקת מסמך ועוד.

מה זה עושה: מוחק :)

למה זה טוב: אם ברצונכם למחוק מחשבונכם לקוח (רק לא פעיל ושלא הופק עבורו אף מסמך), קובץ לוגו או חתימה שלכם, פריט כלשהו.

 

 כפתור ייצוא לPDF

מה זה: ייצוא נתונים בפורמט pdf.

איפה נמצא: בעמוד דו״חות מסמכים פתוחים ודו״חות שיקים.

מה זה עושה: מייצא את הנתונים לקובץ בפורמט pdf.

למה זה טוב: לראות רשימת מסמכים פתוחים ו/או שיקים בקובץ pdf.

 

כפתור עריכה

מה זה: עריכת מסוף סליקה ומפתח API

איפה נמצא: בעמוד הגדרות כרטיס עסק בלשוניות סליקת אשראי ו- API

מה זה עושה: מאפשר לערוך את פרטי מסוף הסליקה ומצב מפתח ה- API המוגדרים בעסק

למה זה טוב: למקרה של שינוי פרטי מסוף הסליקה ולצורך בדיקת תקינות מפתח ה- API והפעלתו

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.