יצרתי מסמך לפני שקבעתי את המספור הנכון, איך ניתן לבטל ולהתחיל מחדש?

טעות במספור ראשוני של מסמך

כאשר אתם יוצרים מסמך חדש במערכת בפעם הראשונה (חשבונית מס, קבלה, חשבון עסקה וכו'), המערכת מתחילה לספרר את המסמכים ממספר ברירת מחדל, לדוגמא 100001. המסמך הראשון שיופק ישא את המספר 100001, המספר הבא מאותו הסוג שיופק ישא את המספר 100002 וכן הלאה. אם ברצונכם להתחיל ספרור סדרת מסמכים ממספר מסוים, עליכם להגדירו לפני שתפיקו מסמך בפעם הראשונה.

להסבר על אופן הגדרת המספור הראשוני לחצו כאן.

מה עושים אם הפקתי בטעות מסמך בלי לעדכן את המספור הראשוני?

לאחר שהפקתם מסמך בפעם הראשונה והמספור התחיל, לא ניתן לשנותו או למחוק את המסמך, לפי הוראות חוק רשות המסים. תוכלו כמובן לבצע זיכוי או קבלה בסכום שלילי כדי לבטל את המסמך מבחינה חשבונאית, אולם לא ניתן להסירו מהמערכת לחלוטין.
אם טעיתם במספור, תוכלו לפנות לרואה החשבון שלכם וליידע אותו כדי שיסדיר את העניין מול רשויות המס במידת הצורך.

אם ברצונכם כי המסמכים אשר תפיקו בעתיד יופקו במספור שונה, תוכלו לשלוח לתמיכה שלנו, בכתובת support@greeninvoice.co.il, בקשה לביצוע קפיצה במספור:

  • לקפיצה במספור מסמכים חשבונאיים (חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי) - ניתן לבצע את הקפיצה במספור בהתאם להצהרה חתומה מרואה החשבון כי אתם נושאים באחריות החוקית בגין השינוי. בנוסף, יש לציין בהצהרה את שם ומספר העסק, סוג המסמך והמספר אליו יש לשנות.

 

  • לקפיצה במספור מסמכים שאינם חשבונאיים (דוגמת חשבון עסקה, הצעת מחיר, תעודת משלוח ועוד) - אין צורך בהצהרה חתומה על-ידי רואה החשבון. יש לציין לנו את שם ומספר העסק, סוג המסמך והמספר אליו יש לשנות.

 

שימו לב! קפיצה אחורה במספור תתאפשר רק אם ההפרש בין המספור הקיים למספור הרצוי גדול מ-8000.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.