למה לא ניתן לשנות תאריכים במסמך שהפקתי?

אי עמידה ברצף מספרים התואם לרצף התאריכים

לפי הוראת ניהול ספרים של רשות המסים, לא ניתן לשנות מסמך ממוחשב לאחר הפקתו.

במידה ורשמתם תאריך שגוי במסמך וברצונכם לשנות אותו לתאריך מוקדם יותר, גם ביטול/זיכוי המסמך ה"פסול" לא יאפשר הפקה של מסמך חדש מאותו הסוג בתאריך הרצוי.

אי עמידה ברצף מספרים לעומת תאריכים עלולה להוביל לפסילת ספרים. התייעצו עם רו"ח שלכם לצורך תיקון הטעות.

לרוב, יומלץ לכם להתקשר עם הלקוח לבדיקה הדדית שלא נעשה שימוש במסמך.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.