האם אפשר לעדכן חשבונית מס אחרי הפקתה?

עדכון או שינוי חשבונית לאחר שהופקה

לפי הוראת ניהול ספרים של רשות המסים, לא ניתן לשנות חשבונית אחרי הפקתה. סעיף 23 להוראות קובע כי במערכת חשבונות ממוחשבות אין לתקן או לשנות תיעוד פנים, אלא באמצעות תיעוד נוסף ולכן אין לשנות כל פרט בתיעוד הפנים לאחר הפקתו ורישום הפעולה בגינו בקובץ הקובע ובפרט בחשבוניות מס, תעודות משלוח, קבלות, הזמנות, תעודות חיוב ותעודות זיכוי. לכן, גם אם השינוי הוא ממש קטן, יש להפיק חשבונית זיכוי ולאחר מכן חשבונית חדשה.

הפעולות שצריך לבצע הן:

  • לבטל את החשבונית אותה רוצים לעדכן (להוציא זיכוי).
  • להפיק חשבונית חדשה.
  • בעמוד המסמכים תופיע חשבונית זיכוי עם סכום שלילי וחשבונית חדשה ומעודכנת.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.