איך להגדיר מספור מסמכים כהמשך למספור קודם במעבר ממערכת אחרת להפקת מסמכים?

שמירה על רצף מספור מסמכים במעבר מתוכנה אחרת

סעיף 18 להוראות ניהול ספרים מחייב מספור המסמכים: קבלה, תעודות חיוב, תעודות זיכוי, תעודות משלוח, חשבוניות וחשבוניות מס ברצף נפרד של מספרים עוקבים, כך שמספר מסוים לא יחזור על עצמו בשנת מס אחת לאותו סוג מסמך. מסיבה זו, גם אם עוברים תוכנה לניהול ספרים (או עוברים מפנקסים ידניים לתוכנה ממחושבת), חייבים לשמור על רצף המספרים של המסמכים. לכן, לפני שמתחילים להפיק מסמכים בחשבונית ירוקה, חשוב להגדיר את מספרי המסמכים לפי המספרים שכבר הופקו בדרך אחרת. אחרי הפקת חשבונית או כל מסמך אחר לא ניתן יהיה לשנות את מספרו.

היכנסו לעמוד הגדרות > מספור מסמכים: לכל סוג של מסמך יש להגדיר מספר התחלתי משלו. המספר ההתחלתי המוגדר במערכת מתייחס למסמך עתידי (הבא בתור) שתפיקו בחשבונית ירוקה. שימו לב שאם עדיין לא הפקתם מסמך מסוג מסויים בשום תוכנה אחרת (או ידנית), תוכלו להגדיר את מספר המסמך, אך אין בכך צורך.

לא ניתן לייבא מסמכי עבר מהתוכנה הקודמת לחשבונכם במערכת, אך ורק להפיק מסמכים חדשים מהמספור שנקבע.


לייבוא רשימת לקוחות ראו כאן.

לייבוא רשימת פריטים ראו כאן.

עמוד הגדרות מספור מסמכים

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.