מה משתנה במערכת בעקבות מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה?

בשעה טובה! סוג העוסק השתנה מפטור למורשה, מה קורה עכשיו בעסק:

עם שינוי סוג העוסק במע״מ מעוסק פטור לעוסק מורשה, יש ליידע אותנו בעניין ואנחנו נעדכן זאת במערכת בהתאם. 
בעקבות המעבר יתרחשו מספר שינויים בעסק שבחשבון -

סוגי המסמכים להפקה

בתפריט המסמכים, בנוסף לסוגי המסמכים המוכרים, ניתן יהיה להפיק גם מסמכים מסוג חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי.
כברירת מחדל, למסמכים שתפיקו כעוסקים מורשים יתווסף אוטומטית מע״מ. למדריך הגדרות המע״מ במסמך לחצו כאן.
שימו לב כי על עוסקים מורשים להפיק עבור כל עסקה חשבונית מס וקבלה.
אם התבצעה עסקה והתשלום הכולל עבורה התקבל מיד (לדוגמה, במקרה של תשלום במזומן), תוכלו להפיק מסמך מסוג חשבונית מס/קבלה המאגד את חשבונית המס והקבלה במסמך אחד.

עמוד הלובי

בעמוד הלובי יחולו שני שינויים מרכזיים:

  1. לצד ״מסמכים שמועד גבייתם מתקרב או עבר״ תתווסף טבלה נוספת בשם ״תקבולים שמועד פרעונם מתקרב או עבר״. בטבלה זו יופיעו שורות תקבול פתוחות מתוך מסמכים מסוג קבלה - זאת על מנת לאפשר מעקב אחר הפקת חשבונית מס עבור כל תקבול.
  2. גרף ההכנסות וההוצאות - כאשר העסק מוגדר כעוסק מורשה, ההכנסות אשר יופיעו בגרף ההכנסות וההוצאות יכללו מסמכים מסוג חשבונית מס, חשבונית זיכוי וחשבונית מס/קבלה, לכן גרף ההכנסות יופיע ריק עד אשר יופקו בעסק מסמכים מסוגים אלה. 
    לאחר המעבר לעוסק מורשה, נתונים אודות התקבולים (אשר בעבר הופיעו בגרף ההכנסות) יופיעו בגרף התקבולים בעמוד דוחות > מבט על, בחלק התחתון של תזרים מזומנים - ׳כספים שהתקבלו׳.

דוחות 

דוח ההכנסות - כעוסקים פטורים, הפקתם מסמכים חשבונאיים מסוג קבלה בלבד (מסמכי תקבול) ובהתאם לכך, בדוח ההכנסות הופיעו סה״כ התקבולים (הקבלות) בעוד סה״כ ההכנסות היה תמיד 0.
כעוסקים מורשים, המסמכים אשר ייכללו בסיכום ההכנסות יהיו חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי, והמסמכים אשר ייכללו בסיכום התקבולים יהיו קבלה וחשבונית מס/קבלה.

דוח מע״מ - לחישוב תשלום המע״מ למס הכנסה, ניתן להפיק במערכת דוח מע״מ. בדוח המע״מ מחושב סה״כ המס של כלל ההכנסות בהן חוייב מע״מ.
בשימוש בפיצ׳ר ניהול ההוצאות (זמין למנויי Popular ומעלה), חישוב המע״מ לתשלום יתבצע גם ע״פ תשומות העסק (ההוצאות אשר הוזנו בעסק).
למדריך הפקת דוח מע״מ לחצו כאן.

דוח מקדמות - דוח זה מאפשר לחשב את המקדמות לתשלום למס ההכנסה לפי המחזור העסקי, שיעור המקדמות וניכויי המס שנוכו במקור.
למדריך הפקת דוח מקדמות לחצו כאן.

 

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.