מהם הפרטים שניתן להגדיר בעסק המנוהל במערכת?

אילו פרטים יש לרשום בהגדרות העסק בחשבונית ירוקה

לאחר ההרשמה למערכת, יש להגדיר את פרטי העסק. עליכם למלא את הפרטים בקפידה, פרטים אלו יופיעו בכל החשבוניות שלכם.

שם העסק - יופיע על המסמכים המופקים בשפה העברית.

שם העסק באנגלית - יופיע על המסמכים המופקים בשפה האנגלית.

* אם יש צורך לבצע שינוי בשם העסק לאחר הגדרתו העזרו במדריך הייעודי לשינוי שם העסק.

מספר ע.מ./ח.פ. - כפי שנרשמתם במע"מ.

סוג עוסק במע"מ - עוסק פטור/ עוסק מורשה/ חברה בע"מ/ עמותה/ חברה לתועלת הציבור/ שותפות. ניתן להגדיר רק פעם אחת, במהלך הקמת העסק במערכת. לא ניתן לשנות זאת באופן עצמאי. אם סוג העסק שלכם השתנה במע"מ, פנו אלינו ובקשו מאתנו לבצע את השינוי.

כתובת ויישוב - המיקום הפיזי של העסק.

תחום עיסוק ומקצוע - נתונים פנימיים במערכת, לא יופיעו על המסמכים המופקים בעסק.

לאחר שמירה והקמת העסק בחשבון, תוכלו להזין פרטים נוספים של העסק בעמוד הגדרות > פרטי העסק בלשוניות השונות.

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.