איך להפיק חשבונית עצמית במערכת?

הפקת חשבונית עצמית

חשבונית עצמית היא חשבונית שאנחנו מפיקים עבור עצמנו, במטרה לתעד עסקה שנחתמה מול אדם שאינו עוסק פטור או מורשה ואינו יכול להפיק עבורנו קבלה או חשבונית מס, כנדרש בחוק. דוגמה לכך היא למשל השכרת ציוד, מחסן או משרד מאדם פרטי.

כיצד נפיק חשבונית עצמית במערכת "חשבונית ירוקה"?
ראשית, ניצור מסמך חדש מסוג חשבונית מס.

הפקת חשבונית מס מתוך עמוד מסמכים

 

לאחר מכן, תחת פרטי הלקוח, יש לבחור את האפשרות של "חשבונית עצמית" ולמלא את פרטי העסקה.

סימון האפשרות ׳חשבונית עצמית׳ בתוך חשבונית המס

 

רצוי לכתוב את פרטי האדם מולו נחתמה העסקה (שם, ת"ז, כתובת וטלפון) בשדה ה"הערות" שבסוף המסמך.

שימו לבשמכיוון שמדובר בחשבונית המוגדרת כמסמך הוצאה היא לא תיכלל בחישובי ההכנסות של הדו"ח החודשי המופק מידי חודש על-ידי המערכת. עליכם לוודא כי העתק של המסמך הזה נשלח לרואה החשבון או הנהלת החשבונות שלכם לצורך רישום ההוצאה הזו בספרים.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.