קיבלתי מלקוח תשלום בניכוי מס במקור, כיצד להפיק את הקבלה?

הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה עם ניכוי מס במקור

פתחו קבלה חדשה להפקה. בחלק של פירוט התקבולים, הזינו את הפרטים ואת הסכום שקיבלתם בפועל (לאחר הניכוי) בלשונית המתאימה לאמצעי בו קיבלתם את התשלום (לדוגמה, העברה בנקאית). לאחר מכן לחצו על שמירת שורה.

קבלה בניכוי מס - הזנת שורת התשלום שהתקבל בפועל

 

לאחר הוספת שורת התקבול שקיבלתם בפועל, לחצו על הלשונית ׳ניכוי במקור׳ על מנת להוסיף את סכום הניכוי במקור. לאחר מכן לחצו על שמירת שורה.

קבלה בניכוי מס - הזנת סכום הניכוי

 

בסופו של דבר, סכום הקבלה צריך להיות כסכום העסקה הכולל, כאשר סכום התקבול ששולם בפועל וסכום הניכוי צריכים להיות שווים לסכום הסופי.

שורות התקבול בקבלה בניכוי מס

 

אם אתם מפיקים מסמך מסוג חשבונית מס/קבלה, סכום הסה"כ לתשלום המופיע בחלק של פירוט ההכנסות צריך להיות זהה לסכום הסה״כ שולם המופיע בחלק של פירוט התקבולים.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.