איך לחפש ספק ברשימת הספקים?

חיפוש ספקים קבועים השמורים במאגר הספקים

בעמוד ספקים ניתן לבצע חיפוש של ספק מסוים. על מנת לפתוח את שדות החיפוש, יש ללחוץ על אייקון החיפוש  שמופיע בתפריט העזר שבצד ימין.

פתיחת חלונית החיפוש בעמוד הספקים

ניתן לבצע חיפוש לפי שם הספק, כתובת המייל, שם איש קשר, תגיות ו/או סטטוס הספק (פעיל/לא פעיל).

עמוד חיפוש ספקים והזנת נתוני חיפוש

 

שימו לב, לא ניתן לחפש ספקים מזדמנים (כלומר, ספקים שאין להם כרטיס ספק ושהוזנה עבורם הוצאה אחת כספק שאינו רשום). 
למקרה שאתם מעוניינים להזין הוצאה לספק קבוע, אותו תרצו בעתיד לאתר במהירות - אנא צרו עבורו כרטיס ספק. תוכלו לשמור את הספק ישירות מעמוד הוצאה חדשה ע"י בחירה באפשרות ״ספק שאינו רשום״ וסימון התיבה "הוסיפו ספק זה לרשימת הספקים הקבועים".

שמירת ספק חד פעמי לרשימת הספקים הקבועים בעת הזנת הוצאה חדשה

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.