איך למחוק ספק שמור?

מחיקת ספק מרשימת הספקים הקבועים

שימו לב, ניתן למחוק רק ספקים שלא שויכה עבורם אף הוצאה. אם קיימים בעסק ספקים כפולים ששויכו עבור שניהם הוצאות, תוכלו לבצע איחוד שלהם לפי ההסבר על איחוד ספקים כפולים.

ניתן לאתר ספק שמור דרך עמוד ספקים ולהיכנס לכרטיס הספק על-ידי לחיצה על השם שלו, או על כפתור העריכה כפתור העט הכתום

איתור ספק בעמוד ספקים וכפתור עריכת כרטיס ספק

בתוך הכרטיס יש לעבור ללשונית ׳פרטים כלליים׳, להגדיר את מצב הפעילות של הספק על ׳לא פעיל׳ וללחוץ על כפתור העדכון.

שינוי סטטוס ספק בלשונית עדכון פרטים שבכרטיס הספק

חזרו לעמוד הספקים, לחצו על סמל החיפוש כפתור זכוכית המגדלת שבתפריט העזר בצד ימין ובחרו בסטטוס ספק ׳רק ספקים לא פעילים׳. בשורה של הספק לחצו על כפתור המחיקה כפתור המחיקה למחיקת ספק. 

כפתור מחיקת ספק בעמוד ספקים לא פעילים

לחצו על כפתור האישור לביצוע הפעולה. שימו לב שלא ניתן לשחזר ספק אחרי המחיקה.

התראת אישור אחרונה לפני מחיקת ספק

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.