האם ניתן להזין הוצאה של קבלה בלבד?

סוגי מסמכי ההוצאה אשר ניתן להזין במערכת

מסמכי ההוצאה אשר מדווחים לרשויות המס כהוצאות העסק הם מסמכים מסוג חשבונית מס וחשבונית מס/קבלה.
עם זאת, כאשר הספק הינו עוסק פטור או עמותה, אין באפשרותו להפיק עבורכם חשבונית מס. במקרה כזה מסמך ההוצאה אשר יש להזין במערכת הוא קבלה או קבלה על תרומה (בהתאמה).
עם בחירתכם במסמך הוצאה מסוג ׳קבלה׳ או ׳קבלה על תרומה׳ תתווסף מתחת לשדה "סוג מסמך" התיבה המסומנת "נכלל בחישוב ההוצאות", אשר משמעותה היא שמסמך ההוצאה ייחשב בסיכום ההוצאות, למרות שאיננו חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה.

עמוד הוצאה חדשה עם סימון התיבה נכלל בחישוב הוצאות


במידה והספק הוא עוסק מורשה או חברה בע״מ ובעבור ההוצאה הופקו חשבונית מס וקבלה בנפרד, חשבונית המס היא זו שעליה להיות מדווחת כמסמך הוצאה.
אם בנוסף לחשבונית המס תרצו להזין גם את הקבלה במערכת, באפשרותכם לעשות זאת.
במקרה כזה, כאשר תזינו את ההוצאה עבור הקבלה, יהיה עליכם להסיר את הסימון מהתיבה ״נכלל בחישוב ההוצאות״, זאת על מנת למנוע כפילות של ההוצאה לספק.

עמוד הוצאה חדשה ללא סימון התיבה ׳נכלל בחישוב הוצאות׳

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.