תנאי ההטבה

הקופון בתוקף עד 21.2.24, למצטרפים חדשים (שלא היו מנויים בעבר), ומיועדת לרכישת מינוי שנתי בלבד.

ההנחה תינתן לתקופה של שנה אחת ולאחר מכן, יתעדכן מחיר המינוי ויעמוד על ערכו הרגיל כמוצג כאן.

על העסקה יחולו תנאי השימוש.

המחיר לא כולל מע״מ.