תנאי ההטבה

הקופון בתוקף עד 4.4.24 ומיועד לרכישת מינוי שנתי בלבד.

ההנחה תינתן לתקופה של שנה אחת ולאחר מכן, יתעדכן מחיר המינוי ויעמוד על ערכו הרגיל כמוצג כאן.

על העסקה יחולו תנאי השימוש.

המחיר לא כולל מע״מ.