הפתרונות של מורנינג

פתרונות פיננסיים ובנקאות פתוחה

צפייה בנתונים הפיננסיים שלך מחשבון הבנק וכרטיסי האשראי ישירות במערכת שלנו, והפקת מסמכים מתוך רשימת התנועות

התמונה המלאה

קל להבין טוב יותר את העסק כשאפשר לצפות במידע הפיננסי מהבנק ומחברות האשראי מרוכז במקום אחד

זמן פנוי

 לעבוד יעיל יותר עם הפקת מסמכים בשניות מתוך תנועות האשראי והעו״ש בחשבון שלך ב-morning

 איבטחנו וקיימנו

החיבור בין morning לבנק ולחברות האשראי מתבצע באמצעות PSD2, התקן האירופאי הקפדני והמחמיר ביותר

הכל מוכן ובקרוב נפתח את השירותים הפיננסיים החדשים שלנו לכולם!

דבר אחד בטוח

אבטחת המידע ושמירה על הפרטיות שלך במערכת הן עסק רציני, וחשוב לנו לשתף אותך איך בדיוק זה קורה בחיבור לבנקים ולחברות האשראי ובכלל