• הקופון בתוקף עד 31.1.24, למצטרפים חדשים (שלא היו מנויים בעבר), ומיועדת לרכישת מינוי שנתי בלבד.
  • ההנחה תיתן לתקופה של שנה אחת ולאחר מכן, יתעדכן מחיר המינוי ויעמוד על ערכו הרגיל כמוצג כאן.
  • על העסקה יחולו תנאי השימוש.