Shopify – טיפול אוטומטי בגיפט קארד

באמצעות השירות תוכלו:

להגדיר טיפול אוטומטי ברכישה ובמימוש של גיפט קארד בחנות ה-Shopify:

  • כאשר לקוח ירכוש גיפט קארד – תופק עבור העסקה קבלה
  • כאשר לקוח יממש גיפט קארד – תופק עבור העסקה חשבונית מס

בנוסף, אם הופעלה בעסק האפשרות להפקת מסמכים אוטומטית לאחר ביצוע זיכוי:

  • בזיכוי עסקה של רכישת גיפט קארד – תופק קבלה שלילית
  • בזיכוי עסקה שמומשה בגיפט קארד – יש להפיק ידנית את חשבונית הזיכוי

כדאי לדעת:

  • זמין לבעלי חיבור לתוסף של Shopify
  • רלוונטי עבור עוסקים מורשים וחברות בע״מ
  • כאשר השירות איננו מופעל – עבור רכישת גיפט קארד תופק חשבונית מס-קבלה או קבלה (בהתאם לסוג המסמך שהוגדר בתוסף), ועבור תשלום באמצעות גיפט קארד לא יופק מסמך

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:


1. 
נכנסים לתפריט תוספים לעסק > מכירות אונליין ולוחצים על כפתור ההגדרות של Shopify.

2. מסמנים את האפשרות ״טיפול אוטומטי בשוברי תשלום (gift card)״.

3. לוחצים על ״עדכון״.