SAP

הפקת דוחות ל-SAP

חיבור לאחת ממערכות ה-ERP הנפוצות בעולם

החיבור של החשבון שלכם עם SAP יאפשר לכם לייצא את נתוני ההכנסות והלקוחות של העסק לקובץ מסונכרן, שבו שמות השדות ב-morning של חשבונית ירוקה מתואמים עם השמות ב-SAP לקליטה מיידית בתוכנה.

בנוסף, תוכלו להגדיר שליחה אוטומטית של הדוח בפורמט מותאם ולהפוך את החיים של כל מי שצריך מכם את הדוחות, לקלים יותר.

מתחברים עכשיו
SAP