מחשבונים לעצמאים

לחשב כמה זה ייצא בדולרים, להבין מתי ייכנס הכסף ולגלות כמה עצים אתם יכולים להציל בחודש – המחשבונים שלנו כאן לשימושכם, כדי לעשות לכם סדר במספרים.

מחשבון פיצוי לעסקים – חרבות ברזל

עסקים שהכנסותיהם נפגעו בעקבות המלחמה זכאים לקבל מענק לעצמאים על פי מתווה פיצויים של המדינה.

כדי לחשב את גובה הפיצוי עבור העסק שלך, נא להזין את המידע במחשבון בשקלים וללא מע״מ.

* את ההכנסות יש להזין בהתאמה על פי החודשים (לדוגמה – אוקטובר 22 מול אוקטובר 23). בדיווח חודשי ניתן להזין את נתוני אוקטובר או נתוני נובמבר, בדיווח דו-חודשי ניתן להזין נתוני ספטמבר/אוקטובר או נובמבר/דצמבר. אם תוצאת החישוב המתקבלת היא 0 ₪, יתכן ועל פי הנתונים שהזנת לא צפוי מענק לעסק.

מידע מפורט על חישוב הפיצויים לעצמאים מחכה כאן: 
מתווה הפיצוי לעסקים ברשות המיסים

עוסק פטור

המחשבון מוצע לנוחות המשתמשים. מורנינג אינה אחראית למהימנות הנתונים הגולמיים אשר בבסיס ההגדרות במחשבון, שנלקחו ממסדי נתונים חיצוניים; וכן אינה אחראית לנתונים אשר יוזנו על ידי המשתמש ולבחירות שיבוצעו על-ידו בשימוש. בנוסף, על המשתמש להביא בחשבון שהמחשבון אינו מתייחס בהכרח לכל החריגים והמצבים המיוחדים בקשר עם הזכאות, ועל המשתמש לבחון זאת בעצמו. מורנינג תהיה פטורה מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש במחשבון. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות המלאה בקשר עם השימוש במחשבון, וידוע לו כי אין באמור כדי להחליף ייעוץ חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ מקצועי אחר.