החלפת כתובת המייל של החשבון (שם המשתמש)

באמצעות השירות תוכלו:

להחליף את כתובת המייל של החשבון.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות המינוי והחשבון.

2. בשדה ״שם משתמש (מייל החשבון)״ שבאיזור הפרטים האישיים, מעדכנים את כתובת המייל ולוחצים על כפתור העדכון.

3. להשלמת התהליך – נכנסים לתיבת המייל החדשה ומאשרים את הפעולה.

טיפ שימושי מאיתנו

אם תרצו להחליף גם את כתובת המייל של העסק, תוכלו לבצע זאת בתפריט החשבון שלי > הגדרות העסק שלי, גללו מטה לאזור ״פרטי התקשרות״ ועדכנו את הכתובת בשדה ״מייל״.
בסיום, לחצו על ״עדכון״.