חיבור וייצוא תנועות יומן ל-Priority

באמצעות השירות תוכלו:

לייצא דוח נתוני ההכנסות של העסק לקובץ טקסט (txt) המיועד לקליטה בתוכנת Priority.

כדאי לדעת:

בטרם תפיקו לראשונה את הדוח לפריוריטי, יש לוודא כי בידכם קודי כרטיסי החשבונות ומפתחות הלקוחות – אותם יש להגדיר במערכת שלנו.

הגדרת ייצוא ל-Priority

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
1. נכנסים לתפריט סליקה ותוספים > תוספים לעסק > חשבונאות ולוחצים על כפתור ההתחברות של Priority.
2. לוחצים על ״להתחברות״ – החיבור יופעל וניתן יהיה לעדכן את הגדרות הייצוא, בלחיצה על ״להגדרות התוסף״.
3. מבצעים את ההגדרות בלשוניות השונות:
  • ״כרטיסי חשבונות״ – ממלאים את הקודים, בהתאם להגדרות ב-Priority
  • ״לקוחות״ – לייצוא תנועות יומן ללא הגדרת מפתח עבור כל לקוח (כולם תחת לקוח כללי), מסמנים את תיבת הסימון "השתמש בחשבון לקוח כללי עבור כל הלקוחות".
    אם קיימים אצלכם לקוחות ללא מפתח ואתם מעוניינים שיקלטו כלקוחות כלליים, משאירים את הסימון בתיבה השניה ״השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור לקוחות עם מפתח חשבון ריק״ (הסרת הסימון תגרום ליצירת מפתח ייחודי עבור לקוחות להם לא הוגדר להם מפתח)
  • ״מטבעות״ – במידת הצורך, מגדירים את קודי המטבעות השונים
4. לוחצים על ״עדכון״.

ייצוא הקובץ ל-Priority

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות ולוחצים על כפתור ״הפקת דוח״ של דוח ההכנסות.
2. ממלאים את הפרמטרים הרצויים (טווח תאריכים, לקוח וכו׳) ובשדה ״סוג קובץ״ בוחרים ב-״פריוריטי״.
3. לוחצים על ״הפקת הדוח״.

קליטת הקובץ ב-Priority

1. טוענים את קובץ הנתונים לטבלת הטעינה: נכנסים בפריוריטי לתפריט ״כספים״ ומשם מנווטים ל-תחזוקת כספים > ממשקים להנח״ש > ממשקים תנועות יומן > טעינת קובץ לטבלת הטעינה.
2. בשדות המופיעים בחלונית קליטת הפרמטרים בוחרים באפשרויות הבאות:
  • ״שם קובץ״ – בחרו את הקובץ.
  • ״סוג קובץ״ -״מופרד ע״י טאבים״
  • ״עברית בקובץ״ – ״עברית חלונות״
3. כדי להעביר את הנתונים מטבלת הטעינה לתוך היומן: נכנסים שוב לתפריט ״כספים״ ומנווטים ל-תחזוקת כספים > ממשקים להנח״ש > ממשק תנועות יומן > העברה מטבלת הטעינה ליומן.

טיפ שימושי מאיתנו

תוכלו להגדיר שליחה אוטומטית של הדוח בפורמט פריוריטי לרו״ח, אחת לתקופת דיווח – להסבר המלא לחצו כאן.