הגדרת שליחה אוטומטית של החשבוניות לרו״ח

באמצעות השירות תוכלו:

לשלוח לרואה החשבון באופן אוטומטי העתק של כל מסמך חשבונאי המופק בעסק.

כדאי לדעת:

השליחה האוטומטית לרואה החשבון תתבצע עם הפקת המסמך.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות > הגדרות הנהלת חשבונות.

2. באזור ״הגדרות שליחה במייל״ מסמנים את התיבה ״העתק מכל מסמך חשבונאי שהפקתי״.

3. ממלאים את כתובת המייל לשליחה בשדה ״כתובות מייל״ (ניתן להזין עד 5 כתובות מייל).

4. לוחצים על ״עדכון״.