יצירת דוח פריטים שנמכרו

באמצעות השירות תוכלו:

לצפות בנתוני מכירות פריטים, כדי לקבל תמונה מפורטת של מכירות הפריטים הקבועים בעסק שלכם.

כדאי לדעת:

  • הדוח כולל נתונים אודות פריטים שמורים בלבד
  • לעוסקים מורשים, חברות בע״מ ושותפויות יוצגו בדוח פריטים שמורים שהוזנו במסמכים מסוג: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי
  • לעוסקים פטורים ועמותות יוצגו בדוח פריטים שמורים שהוזנו במסמכים מסוג: חשבון עסקה וקבלה

2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > פריטים > פריטים שנמכרו.

2. סיכומי המכירות של כל פריט יוצגו לכם (במידת הצורך, ניתן לבצע סינון בראש העמוד).

רוצים לצפות בפירוט הרכישות של פריט מסוים?ֿ

פשוט לוחצים על IconView בשורתו.