החלפת כרטיס לחיוב בהוראת קבע

תוכלו להחליף את כרטיס האשראי המחויב בהוראת קבע ב-2 שלבים פשוטים:

שלב 1: שמירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח

1. בתפריט הכנסות > לקוחות נכנסים לכרטיס הלקוח המבוקש.

 

2. לוחצים על IconActions ובוחרים באפשרות ״הוספת כרטיס אשראי״.
בוחרים באופן בו רוצים להוסיף את פרטי הכרטיס – שליחת בקשה ללקוח במייל או הזנה עצמית של פרטי האשראי – וממלאים את הפרטים בהתאם.

 

פרטי כרטיס האשראי עודכנו? נהדר! ממשיכים לשלב השני.

שלב 2: עדכון הכרטיס בהוראת הקבע

1. נכנסים לתפריט הכנסות > הוראות קבע ולוחצים על IconEdit בשורת הוראת הקבע המבוקשת.

 

2. בשדה ״כרטיס אשראי״ בוחרים את הכרטיס החדש לחיוב.

 

3. לוחצים על ״שמירת שינויים״.