הפסקת חיוב בהוראת קבע

באמצעות השירות תוכלו:

לבטל הוראת קבע, כך שלא יתבצעו חיובים נוספים של הלקוח.

כדאי לדעת:

  • ביטול חיוב בהוראת קבע תבטל את כל החיובים העתידיים.
  • לא ניתן לשחזר הוראת קבע לאחר ביטולה.

2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > הוראות קבע ולוחצים על IconEdit בשורת הוראת הקבע המבוקשת.

2. לוחצים על כפתור הפעולות IconActions, בוחרים ב״ביטול הוראת קבע״ ומאשרים.