שליחת תזכורת לתשלום ללקוחות

באמצעות השירות תוכלו:

לשלוח ללקוח במייל תזכורת לתשלום, בליווי קובץ המכיל את רשימת החשבוניות הפתוחות שלו.

5 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > חיובים פתוחים.

2.  מאתרים את הלקוח המבוקש (בלחיצה על ״כל הלקוחות״ אפשר לבחור את הלקוח מתוך רשימת הלקוחות).

3. לוחצים על כפתור התזכורת IconBell בשורת הלקוח.

4. בחלונית השליחה תופיע כתובת המייל של הלקוח (אם עודכן בכרטיס הלקוח),

תוכלו לשנות או להוסיף (עד 5 כתובות מייל). 

במידת הצורך, אפשר לערוך את תוכן המייל או למחוק ולכתוב אחר.

5. לוחצים על ״שליחת הדוח״.