הפקת מסמך ללא מע״מ

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק מסמך ללא מע״מ (לדוגמה, במקרה של לקוח מחו״ל).

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. פותחים להפקה את המסמך המבוקש.

2. לוחצים על ״לעריכת ההגדרות״ לפתיחת הגדרות המסמך.

3. בהגדרות ״סוג מע״מ״ מסמנים את האפשרות ״ללא מע״מ (אילת וחו״ל)״ ולוחצים על ״שמירה״.

4. ממלאים את יתר השדות במסמך ובסיום – מפיקים אותו.

טיפ שימושי מאיתנו

אפשר להגדיר כי כברירת מחדל סוג המע״מ במסמכים יהיה ״ללא מע״מ״, ב-3 צעדים פשוטים:

1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות מסמכים > הגדרות כלליות.

2. בשדה ״סוג מע״מ״ – בוחרים באפשרות ״ללא מע״מ (אילת וחו״ל)״.

3. לוחצים על ״עדכון״.