מילוי הנחה במסמך

באמצעות השירות תוכלו:

למלא במסמך הנחה בסכום / אחוזים.

כדאי לדעת:

ההנחה יורדת מהמחיר הכולל של הפריטים, לפני חישוב המע״מ.

ביצוע הפעולה:

בוחרים הנחה בסכום / אחוזים וממלאים את שדה ההנחה בהתאם.