אחד היתרונות הגדולים ביותר של עובדים עצמאים, הוא היכולת להיות הבוסים של עצמכם.

יש לכם את החופש לבחור את שעות הפעילות, הלקוחות, מקום העבודה, ימי המנוחה (אף פעם…), סוג החשבוניות שתרצו להוציא (חשבונית דיגיטלית, כמובן!), גובה התשלום שתרצו לגבות עבור השירותים שלכם ועוד. אולם, עם כל הכוח המשכר הזה חשוב שתזכרו גם לדאוג לזכויות הבסיסיות שלכם, וכי בעת הצורך תקבלו את כל המגיע לכם מרשויות המס ומוסדות השלטון.  כדי לעשות זאת, מוטלת עליכם החובה להירשם כעצמאיים בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח ודמי בריאות.

אך אל דאגה! אנחנו בחשבונית ירוקה – morning ריכזנו עבורכם מדריך קצר בנושא תשלומי ביטוח לאומי לעצמאים שיעשה לכם סדר בדברים. בואו נתחיל מהבסיס: 

מי חייב לשלם לביטוח לאומי?

החוק במדינת ישראל קובע כי כל אזרח מעל גיל 18 ועד לגיל הפרישה (למעט מקרים בהם ניתן פטור), חייב להיות מבוטח במוסד לביטוח לאומי, ולשלם את דמי הביטוח. תשלומים אלו מקנים זכאות לקצבאות וקבלת שירותים רפואיים הכלולים בסל הבריאות. 

גובה התשלום נקבע בהתאם למעמד הביטוחי ולהכנסות שלכם (כולל הכנסות שלא מעבודה כמו שכר דירה). 

בעוד שעבור שכירים האחריות לביצוע התשלום הינה על המעסיק, במקרה של עצמאים, חלה עליכם החובה להסדיר את התשלומים מול המוסד לביטוח לאומי בעצמכם.

מי מוגדר על פי החוק כעובד עצמאי? 

כל אדם שעונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים (נכון לשנת 2023):

 • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות (בממוצע) בשבוע.
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו הינה 5,935 ₪ או יותר.
 • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע, שהכנסתו החודשית הינה מעל 1,781 ₪ 

איך מחשבים את גובה התשלום?

סכום המקדמות החודשיות נקבע בהתאם להכנסה השנתית בניכוי ההוצאות (המותרות בניכוי), או על פי השומה האחרונה המעודכנת במוסד לביטוח לאומי.

השלב הראשון בפתיחת התיק בביטוח הלאומי הוא הגשת "טופס דין וחשבון רב שנתי". בטופס זה אתם תצטרכו להצהיר על ההכנסה המשוערת שלכם ועל בסיס הצהרה זו יחושב גובה התשלום. את הטופס ניתן לשלוח באופן מקוון, באמצעות דואר או פקס. 

שימו לב: במידה שההכנסה שלכם עלתה או ירדה ב-10% לפחות, ניתן להגיש בקשה לתיקון המקדמות, עליה נפרט בהמשך.

גורם נוסף המשפיע על חישוב גובה המקדמות הוא הגיל שלכם:

עצמאים שטרם מלאו להם 18

עובדים עצמאים אלו זכאים לפטור מתשלום דמי בריאות, ולכן ישלמו דמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת של 0.17% על הכנסה חודשית בגובה של עד 7,122 ₪, ועוד 0.78% על שאר הסכום במידה וההכנסה גבוהה יותר.  

עצמאים מגיל 18 ועד גיל פרישה

התשלומים הנדרשים מקבוצה זו כוללים בתוכם גם דמי בריאות, ונחלקים לשתי מדרגות הכנסה:

 1. 1. החלק מההכנסה החודשית החייבת במס בגובה של עד 7,122 ₪: תחוייב ב-2.87% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות (סה"כ 5.97%).
 2. 2. החלק מההכנסה החודשית החייבת במס החל מ-7,122 ₪ ועד 47,465 ₪ בחודש: תחויב ב-12.83% דמי ביטוח לאומי ו-5.00% דמי ביטוח בריאות (סה"כ 17.83%).

עצמאים לאחר גיל פרישה

גובה התשלום עבור עובדים עצמאיים לאחר גיל פרישה נחלק לשתי קבוצות: 

 1. 1. עצמאים המקבלים קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) – עבור קבוצה זו דמי ביטוח הבריאות בסך 216 ₪ לחודש (נכון לשנת 2023) מנוכים ישירות מהקצבה, ולכן הם נדרשים לשלם רק דמי ביטוח לאומי לפי החישוב הבא:
  שיעור מופחת של 0.17% על החלק מההכנסה החייבת במס מתחת ל-7,122 ₪.
  שיעור רגיל של 0.78%. על החלק מעל 7,122 ₪.
 1. 2. עצמאים שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק נדרשים לשלם דמי ביטוח בריאות, ולכן ישלמו דמי ביטוח בשיעור מופחת של 5.47% על החלק של ההכנסה החייבת במס מתחת ל-7,122 ₪. מהחלק של ההכנסה מעל סכום זה ידרשו לשלם דמי ביטוח בשיעור רגיל של 15.62%.

חשוב לדעת: תשלומים אלו הם מקדמות, רק לאחר קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחשב את דמי הביטוח השנתיים מחדש, ויעדכן אם קיים הפרש לזכותכם או לחובתכם.

מהם התנאים להגשת תיקון גובה המקדמות?

במידה וההכנסות שלכם השתנו, ניתן להגיש אחת לרבעון בקשה לתיקון גובה המקדמה, בתנאי שאתם עומדים באחד מהתנאים הבאים:

 • 1. קיבלתם שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת הנוכחית.
 • 2. המקדמה עבור מס הכנסה גדלה/קטנה בשיעור של לפחות 10%.
 • 3. חלו שינויים במחזור העסקאות (במשך 3 חודשים רצופים) בשנה הנוכחית, בשיעור של 20% או יותר, לעומת מחזור העסקאות באותם 3 חודשים בשנה שקדמה לה.
 • 4. קיים פער של יותר מ-10% בהכנסות מהסכום על בסיסו נקבע גובה המקדמות.

איך משלמים את המקדמות?

לאחר פתיחת התיק אתם תקבלו דף תשלומים, המפרט את דמי הביטוח שעליכם לשלם. ניתן לבצע את התשלום באמצעות הוראת קבע בבנק, תשלום באשראי דרך אתר האינטרנט או המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, ניתן לשלם במזומן בבנק הדואר (יש להביא את דף התשלומים איתכם).

טיפ חשוב: ניתן להחשיב עד 52% מהתשלום לביטוח לאומי כהוצאה מוכרת בשנת המס שבה שולמו, וכך להקטין את גובה מס ההכנסה שיש לשלם.

ואם אנחנו כבר מדברים על הוצאות מוכרות, חשוב גם להזכיר שניתן להקטין את גובה ההכנסה החייבת במס באמצעות קיזוז הוצאות אלו. כלומר, כל הוצאה שעזרה לכם לייצר הכנסה, יכולה גם לחסוך לכם כסף. לכן, אנו ממליצים לשמור את הקבלות על הוצאות אלו בצורה מסודרת, וכמובן להעלות אותן בכמה שניות למערכת ניהול העסק של מורנינג – חשבונית ירוקה. תיעוד דיגיטלי של ההוצאות שלכם הוא לא רק נוח יותר, הוא גם יעזור לכם לא לאבד חשבוניות הוצאות ויאפשר לכם לשלוח בקליק דוח הוצאות לרו"ח שלכם.