ב-2018 אושר בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן, חוק שנועד לצמצם את ההון השחור ולעזור במאבק בפעילות פלילית (לרוב מדובר בפשיעה כמו העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור). איך? באמצעות הגבלת הסכום המירבי אותו ניתן לשלם במזומן במגוון עסקאות שונות, הן מול בעלי עסקים והן בין אנשים פרטיים.

כשהחוק נכנס לתוקף, ניתן היה לשלם בעסקה מול בית עסק עד 11,000₪ במזומן ובעסקאות בין אנשים פרטיים עד 50,000₪. לפני כשנה, באוגוסט 2022, החוק צומצם אפילו יותר: מאז, ניתן לשלם בעסקה אחת בבית עסק עד 6,000₪ במזומן, ואילו בעסקאות בין אנשים פרטיים ניתן לשלם עד 15,000₪ במזומן (ההחרגה היחידה היא כאשר מדובר ברכישת רכב, אז נותרה התקרה הקודמת של 50,000₪).

עוד פרטים על ההגבלות החדשות

אז אמרנו שאם סך המחיר של העסקה (כולל הכל) בבית העסק מגיע עד ל-6,000₪, ניתן לשלם על העסקה במזומן. אבל מה קורה אם המחיר עולה על הסכום? אז ניתן לשלם (ולקבל) או 6,000₪ או 10% ממחיר העסקה במזומן – לפי הנמוך מביניהם.

בין אנשים פרטיים, ניתן לבצע עסקאות במזומן עד סכום של 15,000₪. במידה שמחיר העסקה גבוה מהסכום הנקוב בחוק, ניתן לשלם או לקבל 15,000₪ במזומן או 10% ממחיר העסקה במזומן, לפי הנמוך מביניהם.

חשוב לדעת שחלות מגבלות גם בנוגע לצ׳קים: עוסק יכול לקבל או לתת צ'ק רק כאשר שמו של מקבל התשלום נקוב בצ'ק, כלומר – אין לתת צ'ק פתוח כצ'ק ראשון או כצ'ק מוסב.

אגב, כשמדברים על עסקה בה אחד הצדדים הוא תייר, המגבלות שונות:  ניתן לשלם במזומן עד 55,000₪ או 10% מגובה העסקה, על פי הנמוך מביניהם.

איפה זה פוגש אתכם, כעצמאיות ועצמאיים?

בשלב הראשון, חשוב להבין מי בכלל נחשב עוסק לפי החוק החדש ובכלל: האם עצמאיים נכללים בהגדרה? ספוילר: התשובה היא כן.

לפי לשון החוק, עוסק הוא כל מי שנותן שירות במסגרת פעילותו העסקית, לרבות עוסקים עצמאיים (גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה), חברה, עמותה ומוסד ללא מטרות רווח.

המשמעות היא שבמסגרת הפעילות של העסק שלכם, אתם מחויבים לפעול על פי החוק לצמצום השימוש במזומן.

כעצמאיות ועצמאיים חלה עליכם חובה לתעד את האמצעי בו בוצע או התקבל התשלום על העסקה. במילים פשוטות, יש לפרט את דרכי קבלת התשלום בקבלה או בחשבונית מס קבלה. רוצים דוגמא? בכיף: בעל עסק ביצע עסקה בשווי 20,000₪, כאשר הוא קיבל 5,000₪ במזומן ואת השאר באשראי. כדי לעמוד בלשון החוק, אותו בעל עסק מחויב לפרט בקבלה או בחשבונית מס קבלה את אמצעי התשלום השונים, כלומר: 5,000₪ במזומן ו-15,000₪ בתשלום באשראי (בצירוף הפרטים הנדרשים).

ביחס לעבודה בתשלומים (ריטיינר) – כל תשלום מחושב כעסקה נפרדת, אך שימו לב: אם שילמתם או קיבלתם מספר תשלומים עבור אותו השירות/מוצר, העסקה היא אחת ועלותה היא עלות סך התשלומים.

יש גם סנקציות: מה קורה למפירי החוק?

ומה קורה למי שמחליטים להפר את החוק? על פי הפרסומים, הסנקציות העיקריות הן קנסות, כאשר גובה הקנס נקבע על פי סכום ההפרה (כלומר, הסכום שאסור היה לשלם במזומן): אם סכום ההפרה הוא עד 25 אלף שקל – הקנס יהיה 15% מסכום ההפרה. אם סכום ההפרה מעל 25 אלף שקל ועד 50 אלף שקל – הקנס הוא 20% מסכום ההפרה. אם סכום ההפרה מעל 50 אלף שקל – הקנס יגיע ל-30% מסכום ההפרה.

ומה העונש החמור ביותר שניתן לקבל על הפרת החוק? מסתבר שהוא שמור למי שעושה מעשה מרמה במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן (כלומר מפצל באופן מלאכותי עסקאות על מנת לחמוק ממגבלות החוק וכדומה) ויכול להגיע עד שלוש שנות מאסר.