תמיד סיפרו לכם שכל מי שרוצה לפתוח עסק יכול להיות עוסק פטור כל עוד תקרת ההכנסות שלו לא עולה על הסכום המוגדר בחוק, אבל כפי שמרמזת הכותרת, יש יוצא מן הכלל ולא כל עסק יכול להיות עוסק פטור. המשמעות היא שאם תחום העיסוק שלך נכלל ברשימת המקצועות שנקבעה מראש על ידי הרשויות, גם אם פתחת את העסק אתמול ועוד לא הכנסת אפילו שקל אחד, הוא חייב להיות מוגדר עוסק מורשה. האם יש לכך סיבה ומהי? נגלה בהמשך.

מהי תקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף?  

תקנה של רשות המיסים המגדירה רשימת מקצועות מפורטת שאינם רשאים להירשם כעוסק פטור גם אם היקף ההכנסות הצפוי להם נמוך או שווה לתקרה המוגדרת כחוק. אם העיסוק שלך כלול ברשימה, יש לרשום אותו כעוסק מורשה כבר מהיום הראשון. 

מי לא יכול להיות רשום כעוסק פטור? 

אז אילו תחומי עיסוק מחייבים את העסק להיות עוסק מורשה? הנה הרשימה כפי שהיא מופיעה במלואה בתקנה 13 לתקנות מע"מ:


1 | בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו, 1976- ולגבי אותם שירותים בלבד.

2 | רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

3 | בעל בית-ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה.

4 | בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

5 | סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.

6 | סוחר רכב ומתווך רכב; "מסחר ברכב". 

7 | חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.

8 | אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

האם יש סיבה שדווקא מקצועות אלו לא יכולים להירשם כעוסק פטור?

נוסח התקנה עצמה לא מפרט סיבה מובהקת מדוע דווקא מקצועות אלו הוגדרו בחוק, אבל הסברה היא שבמע"מ רואים בהם תחומים בעלי אחריות מוגברת שדורשים פיקוח יותר מעמיק ממקצועות אחרים. 

מי כן יכול להיות רשום כעוסק פטור?

בגדול, כל מי שלא מופיע ברשימה הנ"ל, ושמחזור ההכנסות השנתי שלו נמוך או שווה לסכום המוגדר בחוק, (120,000 ש"ח נכון לשנת 2024). 

לסיכום, בין אם יש לך עוסק פטור ובין אם עוסק מורשה, עסק זה עסק, וצריך לנהל אותו. עם מורנינג של חשבונית ירוקה גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה נהנים ממערכת נוחה וידידותית הכוללת הפקת חשבוניות וקבלות, ניהול הוצאות חכם, דוחות בקליק לרואה חשבון ועוד המון כלים שעוזרים לחסוך זמן במטלות הניהוליות השוטפות של העסק, כן, גם אם גובים ממך מע"מ.