הפקת מסמך המשך מתוך מספר מסמכים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק מסמך אחד (למשל, קבלה) מתוך מספר מסמכים מאותו הסוג (למשל, חשבוניות מס).

כדאי לדעת:

 • כדי להפיק מסמך המשך מתוך מספר מסמכים יש לוודא כי כל המסמכים:
  – מאותו הסוג
  – בסטטוס פתוח
  – עבור אותו הלקוח
  – באותו המטבע
 • במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמכים מתוכם הוא מופק
 • ניתן להפיק את המסמך מתוך כמות שלא תעלה על 50 מסמכים

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. בתפריט הרלוונטי לסוג המסמך (הכנסות | ניהול שוטף), מסמנים ב-IconV את המסמכים להם תרצו להפיק את מסמך ההמשך (התיבה תופיע בריחוף על המסמך).

2. לוחצים על כפתור הפלוס הירוק IconPlusCircle ובוחרים את סוג המסמך שרוצים להפיק.

3. ממלאים את השדות במסמך – ומפיקים אותו.

טיפים שימושיים מאיתנו

 • המסמכים יסגרו באופן אוטומטי כאשר סכומם הכולל שווה לסכום מסמך ההמשך
 • המסמך החדש והמסמכים ממנו הוא הופק יהיו מקושרים במערכת.
  כדי לצפות במסמך המקושר (או במסמכים המקושרים) – נכנסים למסמך, לוחצים על כפתור הפעולות IconActions ובתפריט שנפתח בוחרים ב״מסמכים מקושרים״ IconLinked