הפקת מסמך קודם לתאריך מסמך אחרון

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק מסמך לתאריך המוקדם מתאריך המסמך האחרון שהופק מאותו הסוג.

חשוב לדעת:

  • רשות המסים מחייבת לשמור על רצף מספור התואם את רצף התאריכים לכל סוג מסמך
  • ניתן לחזור אחורה בתאריך עד 60 יום מהתאריך בו מתבצעת הפקת המסמך
  • ניתן לחזור לתאריך של שנת מס קודמת (במסגרת ה-60 יום) רק בתנאי שבשנת המס החדשה לא בוצע שינוי במספור המסמכים
  • אם בחרתם בתאריך של תקופת דיווח שכבר חלפה, חשוב לעדכן את רואה החשבון בעניין
  • בכל ספק לגבי בחירת תאריך המסמך – מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. בתפריט המתאים לסוג המסמך, לוחצים על IconGreenPlus ובוחרים בסוג המסמך המבוקש.

2. לוחצים על שדה התאריך, מפעילים את האפשרות ״הפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר״ (הממוקמת מתחת לתאריכון) ובוחרים בתאריך הרצוי.

3. ממלאים את יתר פרטי המסמך – ומפיקים אותו.

טיפ שימושי מאיתנו

בתפריט הכנסות ובתפריט ניהול שוטף מוצגים המסמכים לפי סדר התאריכים להם הופקו, כך שבהפקת מסמך לתאריך רטרואקטיבי המסמך יוצג ברשימה בהתאם לתאריך הנבחר.