ביטול קבלה

באמצעות השירות תוכלו:

לבטל קבלה שהופקה עבור תשלום מלקוח.

כדאי לדעת:

לצורך ביטול קבלה יש להפיק קבלה שלילית.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות, לוחצים על IconCancelDocument בשורת הקבלה אותה רוצים לבטל ובוחרים ב״הפקת קבלה שלילית.

2. בקבלה השלילית שנפתחה – עוברים על הפרטים על מנת לוודא את תקינותם (במידת הצורך, ניתן לעדכן אותם).

3. לוחצים על "הפקת מסמך" וזה הכל 🙂
סכום הקבלה השלילית יקזז את סכום הקבלה שרצינו לבטל.