הפקת קבלה אחת ומספר חשבוניות לתשלום בצ׳קים דחויים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק קבלה אחת ומספר חשבוניות מס עבור עסקה ששולמה בצ׳קים דחויים.

כדאי לדעת:

  • במועד הפרעון של כל צ׳ק יש להפיק בגינו חשבונית מס
  • לאחר שתסתיים הפקת חשבוניות המס בגין כל הצ׳קים – הקבלה תסגר באופן אוטומטי

5 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות ומקליקים על IconGreenPlus להפקת קבלה חדשה.

2. ממלאים את השדות בהתאם.
ב״פירוט התקבולים״ – ממלאים שורת תקבול נפרדת עבור כל צ׳ק ואת תאריך הפרעון שלו.

3. מפיקים את הקבלה.

עוסקים פטורים ועמותות – שימו לב 💚, בשלב זה פעולתכם הסתיימה כיוון שאינכם מפיקים חשבוניות מס.

עוסקים מורשים וחברות בע״מ – מבצעים את השלבים הבאים במועד הפרעון של כל צ׳ק:

4. נכנסים לקבלה דרך תפריט הכנסות.

בשורת הצ׳ק שנפרע, מקליקים על IconPlusCircle כך תפתח להפקה חשבונית מס עבור התשלום הנבחר.

5. מפיקים את חשבונית המס.