הפקת חשבונית עצמית

באמצעות השירות תוכלו:

לתעד עסקה שהתבצעה מול אדם שאינו עוסק פטור או מורשה ואינו יכול להפיק עבור העסק קבלה או חשבונית מס, כנדרש בחוק.

כדאי לדעת:

מכיוון שמדובר בחשבונית המוגדרת כמסמך הוצאה, היא לא תיכלל בחישובי ההכנסות של הדו"ח החודשי המופק מידי חודש על-ידי המערכת. 

יש לוודא כי העתק של החשבונית העצמית יישלח לרואה החשבון, לצורך רישום ההוצאה בספרים.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף, לוחצים על IconGreenPlus ובוחרים ב״חשבונית עצמית״.

2. ממלאים את פרטי המסמך.

בשדה "הערות בתחתית המסמך" – כדאי למלא את פרטי האדם מולו התבצעה העסקה (שם, ת"ז, כתובת וטלפון).

3. לוחצים על ״הפקת מסמך״.