שמירה לטיוטה

באמצעות השירות תוכלו:

למלא פרטי מסמך ולבצע שמירה לטיוטה – כדי להפיק אותו במועד מאוחר יותר.

כדאי לדעת:

  • לשמירת מסמך לטיוטה – לוחצים על הכפתור ״שמירת טיוטה״ שממוקם בתחתית המסמך להפקה
  • טיוטות מסמכים חשבונאיים יישמרו בתפריט הכנסות > טיוטות מסמכי הכנסות
    טיוטות מסמכים שאינם חשבונאיים יישמרו בתפריט ניהול שוטף > טיוטות ניהול שוטף
  • לעריכת טיוטה לוחצים על הכפתור IconEdit בשורתה, כך אפשר לערוך בה שינויים ותוספות ואם תרצו, גם להפיק אותה