אלו פעולות מקבלי ההרשאה יכולים לבצע בעסק שלי?

בטבלאות הבאות מפורטות, לפי נושאים, הפעולות אותן מקבלי ההרשאה יוכלו לבצע עבורכם בעסק:

מסמכים

הפעולההרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
צפייה במסמך
חיפוש מסמך
הפקת מסמך
ביטול מסמך
פעולות הקשורות במסמכים:
שכפול, סגירה, שליחה במייל,
שיתוף ב-WhatsApp, שיתוף בטלגרם
הורדת העתק
ייצוא רשימת המסמכים
לקובץ CSV

טיוטות

הפעולההרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
צפייה ברשימת הטיוטות
חיפוש טיוטה
צפייה בטיוטה
שמירה לטיוטה
מחיקת טיוטה
עריכת טיוטה

ריטיינרים

הפעולההרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
יצירת ריטיינר
צפייה בריטיינר
חיפוש ריטיינר
מחיקת ריטיינר
עריכת ריטיינר
הקפאת / הפשרת ריטיינר

חיוב לקוחות באשראי

הפעולההרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
חיוב לקוח בעת הפקת מסמך
זיכוי עסקה
הפקת מסמך עם קישור לביצוע
חיוב באשראי
שמירת פרטי כרטיס אשראי של
לקוח
חיוב לקוח בהוראת קבע
יצירה וניהול של לינק לתשלום

הגדרות העסק

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
ניתן לבצע רק:
• הגדרת מספור מסמכים
• העלאת אישור ניכוי מס במקור
• העלאת אישור ניהול ספרים
• הגדרות ניהול ספרים
ניתן לבצע רק הגדרות הקשורות בעיצוב המסמכים

לקוחות

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
•  הפקת דוח הכנסות מלקוח
• הגדרת מפתח חשבון לקוח
ישנה גישה לשמירה וצפייה בלקוחות
לא ניתן:
• לעדכן יתרת לקוח
• לייצא רשימת לקוחות
• למחוק לקוח
• להפיק דוח הכנסות 
• להפיק דוח תנועות לקוח

הוצאות העסק

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
גישה מלאה להוצאות העסק. גישה מלאה להוצאות העסק, מלבד הפקת דוח הוצאות

ספקים

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
הגדרת מפתח חשבון
ספק
גישה מלאה לספקים, מלבד:
• עדכון יתרת ספק
• ייצוא רשימת ספקים
• מחיקת ספק

פריטים

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
אין גישה לעמוד פריטים גישה מלאה לעמוד פריטים, מלבד הפקת דוח מכירות פריטים

הפקת דוחות

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
ניתן להפיק את הדוחות הבאים:
• דוח הכנסות
• דוח הוצאות
• דוח רווח והפסד
• דוח מע״מ
• דוח מקדמות
• דוחות לרשויות
• דוח חייבים (ללא אפשרות
שליחת תזכורות תשלום ללקוחות)

ניתן להגדיר שליחה אוטומטית
של דוח הכנסות ודוח הוצאות
גישה לדוח החייבים בלבד

חיבור לתוספים חיצוניים

הרשאת רואי חשבוןהרשאת תפעול שוטף
ניתן לבצע חיבור לתוספי הנה״ח:
• תוסף חשבשבת – לייצוא תנועות יומן לחשבשבת ותוכנות
הנה״ח שונות
• תוסף פריוריטי – לייצוא תנועות יומן לפריוריטי
• תוסף SAP – לייצוא תנועות יומן לסאפ
אין גישה לביצוע חיבורים לתוספים חיצוניים