כיצד ניתן להוסיף טקסט אישי בגוף המייל?

הוספת טקסט אישי למייל הנשלח ללקוח

לכל המסמכים שאתם מפיקים במערכת ומעבירים ללקוחות שלכם במייל, ניתן לצרף טקסט שיתווסף לתוכן המייל. את הטקסט ניתן להוסיף בעת הפקת המסמך או בעת שליחה חוזרת של המסמך ללקוח.

בעת הפקת המסמך:

הוסיפו את תוכן המייל שתרצו להעביר ללקוח בשדה "תוכן נוסף במייל ללקוח".

* את הטקסט שהזנתם כתוכן נוסף במייל ללקוח תוכלו לראות גם במסמך שיישלח אליכם.

הוספת טקסט אישי במייל ללקוח בעת מילוי מסמך לפני הפקתו

 

בעת שליחה חוזרת של מסמך ללקוח:

הוסיפו את תוכן המייל שתרצו להעביר ללקוח בשדה "תוכן אישי בגוף המייל" (להסבר מפורט בנושא שליחה חוזרת של מסמך ללקוח, ראו כאן).

הוספת טקסט אישי במייל ללקוח בעת ביצוע שליחה חוזרת של מסמך

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.