הוספת כותרת משנה לשם העסק

באמצעות השירות תוכלו:

להגדיר כותרת משנה אשר תופיע מתחת לשם העסק בכל המסמכים שתפיקו.

כדאי לדעת:

ניתן להגדיר בנפרד כותרת משנה לשם העסק בעברית ולשם העסק באנגלית.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות מסמכים > עיצוב מסמכים.

2. ממלאים את כותרת המשנה הרצויה בשדה ״משפט שיוצג מתחת לשם העסק״.

שימו לב 💚 ניתן למלא משפט גם עבור מסמכים באנגלית.

3. לוחצים על ״שמירה״.