שכפול טיוטה

באמצעות השירות תוכלו:

לשכפל טיוטה שנשמרה בעסק.

כדאי לדעת:

בשכפול טיוטה תפתח טיוטה חדשה של מסמך מאותו הסוג, עם אותם הפרטים.

2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט בו שמורה הטיוטה לשכפול:

טיוטות מסמכים חשבונאיים נמצאות בתפריט הכנסות > טיוטות מסמכי הכנסות

טיוטות מסמכים שאינם חשבונאיים נמצאות בתפריט ניהול שוטף > טיוטות ניהול שוטף

2. לוחצים על IconDuplicate בשורת הטיוטה לשכפול.

זהו זה, כעת תפתח טיוטה חדשה, המכילה את פרטי הטיוטה מתוכה היא שוכפלה.