שכפול מסמך קיים

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק מסמך חדש על בסיס פרטיו של מסמך קיים.

כדאי לדעת:

את השכפול ניתן לבצע רק למסמך מאותו הסוג.

ביצוע הפעולה:

לשכפול מסמך – לוחצים על הכפתור IconDuplicate בשורת המסמך.