אפליקציה – ביטול חשבונית מס-קבלה

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה זיכוי בגין עסקה שהופקה עבורה חשבונית מס-קבלה.

כדאי לדעת:

לצורך זיכוי מסמך מסוג חשבונית מס-קבלה יש להפיק הן חשבונית זיכוי והן קבלה שלילית.

2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

שלב 1 – מפיקים חשבונית זיכוי

1. נכנסים לתפריט ״הכנסות״ ולוחצים על חשבונית המס-קבלה המבוקשת.

2. לוחצים על כפתור הפעולות IconActions ובתפריט שנפתח – בוחרים ב״IconCancelDocument ביטול המסמך״.

3. בחשבונית הזיכוי שנפתחה –
עוברים על הפרטים כדי לוודא את תקינותם (במידת הצורך, ניתן לעדכן אותם).

4. לוחצים על "הפקת מסמך".
בחלונית המודיעה כי המסמך הופק בהצלחה, לוחצים על ״הפקת קבלה שלילית״ ועוברים לשלב הבא.

שלב 2 – מפיקים קבלה שלילית

1. בקבלה השלילית שנפתחה –
עוברים על הפרטים כדי לוודא את תקינותם (במידת הצורך, ניתן לעדכן אותם).
שימו לב 💚 על סכום הזיכוי בקבלה להיות מספר שלילי.

2. לוחצים על "הפקת מסמך".