אפליקציה – ביטול תעודת משלוח

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה תעודת החזרה עבור משלוח שהוחזר.

כדאי לדעת:

לתעודת משלוח ולתעודת החזרה אין השפעה על מאזן ההכנסות וההוצאות של העסק.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ״שוטף" ולוחצים על תעודת המשלוח אותה רוצים לבטל.

2. לוחצים על כפתור הפעולות IconActions ובתפריט שנפתח – בוחרים ב ״IconCancelDocument ביטול המסמך״

3. בתעודת ההחזרה שנפתחה –

עוברים על הפרטים כדי לוודא את תקינותם (במידת הצורך, ניתן לעדכן אותם).

4. לוחצים על "הפקת מסמך".