אפליקציה – ביטול קבלה

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה זיכוי בגין עסקה שהופקה עבורה קבלה.

כדאי לדעת:

לצורך זיכוי קבלה יש להפיק קבלה שלילית.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ״הכנסות״ ולוחצים על הקבלה אותה רוצים לבטל.

2. לוחצים כפתור הפעולות IconActions ובתפריט שנפתח – בוחרים ב״IconCancelDocument ביטול המסמך״.

3. בקבלה השלילית שנפתחה – 

עוברים על הפרטים על מנת לוודא את תקינותם (במידת הצורך, ניתן לעדכן אותם).

4. לוחצים על "הפקת מסמך".