עדכון כתובת העסק

באמצעות השירות תוכלו:

לעדכן את כתובת העסק המופיעה ע״ג המסמכים.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות העסק.

2. מבצעים את השינוי המבוקש בשדות הכתובת (רחוב ומספר | יישוב | מיקוד).

3. לוחצים על ״עדכון״.