הגדרת תנאי תשלום ללקוחות

באמצעות השירות תוכלו:

להגדיר את תנאי התשלום שיופיע כברירת מחדל במסמכי דרישת תשלום.

כדאי לדעת:

  • עדכון תנאי התשלום יחול על לקוחות חדשים. בעת העדכון ניתן לקבוע אם הוא יחול גם עבור לקוחות שמורים להם הוגדר, כברירת מחדל, תנאי התשלום הקודם
  • בעת הפקת מסמך ניתן בהתאם לצורך לשנות את תנאי התשלום, בשדה ״לתשלום עד״

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות העסק.

2. גוללים מטה לאזור ״הגדרת תנאי תשלום ללקוחות״ ובשדה ״תנאי תשלום״ – בוחרים את תנאי התשלום המבוקש.

3. לוחצים על ״עדכון״.