תקבולים – מילה מסובכת עם משמעות פשוטה – תקבול הוא סכום כסף שקיבלתם. התקבול מחושב לפי סיכום הקבלות או חשבוניות המס-קבלה שהפקתם. ולמתעמקים שבינינו, הכנסה היא כל מה שהוצאנו עבורה חשבונית מס או חשבונית מס-קבלה. כן, חשבונית מס-קבלה נכללת בשני החישובים.

סליקה בשפה פשוטה, חיוב לקוח בכרטיס אשראי. במשמעות הבנקאית, התהליך שמתחיל ברגע שאנחנו גובים את התשלום מכרטיס האשראי, ועד לרגע שהכסף מגיע אלינו לחשבון.

דוח חייבים – דוח שמציג את כל הלקוחות שחייבים לנו כסף, לפי חשבוניות שהפקנו להם ונשארו פתוחות כי עדיין לא שולמו.

שומה – האומדן של הסכום שעלינו לשלם למס הכנסה. היא מתייחסת להכנסות ומהן קובעת את אחוז המס שעלינו לשלם. פקיד שומה – האחראי לבדיקת גובה השומה ואישורה. נישום – אתם. זהו, אפשר לנשום.

שוטף פלוס – מספר הימים שיעברו עד שתראו את הכסף. איך מחשבים? שוטף ישולם בראשית חודש העבודה הבא (ואם הוצאנו את החשבונית בסוף החודש, אז תחילת החודש הבא זה עניין של כמה ימים). שוטף 30 הוא 30 יום לאחר תחילת החודש השוטף וכולי. דוגמה, חשבונית לפי שוטף שיצאה באוגוסט תשולם בתחילת ספטמבר. שוטף 30 – בתחילת אוקטובר.

ריטיינר הסכם חודשי בסכום קבוע שמגדיר היקף עבודה, תוצרים או שעות עבודה.

חשבונית מסדרישת תשלום ללקוח ומסמך שעל בסיסו מתחשבנים מול רשויות המס. כלומר, על חשבונית מס שהפקתם משלמים מע"מ ומס הכנסה. רק עוסק מורשה יכול להוציא חשבונית מס. לאחר שליחת חשבונית המס וקבלת התשלום צריך לשלוח קבלה ללקוח.

הוצאה מוכרת – הוצאה שנועדה לפי חוקי המדינה לסייע לעסק לייצר הכנסה. חלק מההוצאות מוכרות במלואן ואחרות מסוימות מוכרות באופן חלקי.

חשבונית מעורבת – חשבונית שמאפשרת לשלב במסמך אחד הכנסות להן מתווסף מע״מ עם הכנסות שעבורן לא גובים מע"מ. אלה חשבוניות שחקלאים ועורכי דין למשל כשהם מחייבים עבור שירותים עם מע"מ ותשלומים אחרים בלי מע"מ.

קבלה חלקית – קבלה שמופקת רק על סכום חלקי מהסכום הכולל של חשבונית המס. את הסכום שנותר לתשלום נוכל לראות ברשימת החיובים הפתוחים שבעמוד דוח חייבים.

ניכוי מס במקור – יש מקרים שהמדינה מחייבת אותנו כבעלי עסק להפריש מס כבר במעמד התשלום. את אחוז המס במקור קובע מס הכנסה, והמשמעות המעשית היא שהלקוחות ינכו בשבילנו את אחוז המס מסכום העסקה שעלינו לשלם ויעבירו אותו למס הכנסה.

מסוף אשראי – האמצעי הפיזי או הדיגיטלי שמאפשר לנו לסלוק את כרטיסי האשראי. מסוף פיזי הוא מסופון. מסוף וירטואלי – לא מוגבל גיאוגרפית ופיזית ובעזרתו נוכל לסלוק ולקבל תשלום מכל מקום באמצעות תוכנה אינטרנטית שמתאפשרת על ידי ספקית סליקת כרטיסי אשראי.

מקדמות תשלום חלקי של מס ההכנסה לאורך השנה ולפי תקופות דיווח (כל חודש או חודשיים). הסכום נקבע לפי אחוז המקדמות שמס הכנסה קובע לכם מהמחזור.

חשבון עסקהמסמך בקשת תשלום כללי. חשבון עסקה הוא לא מסמך חשבונאי ולכן לא מחויב לדווח לרשויות ולא לתשלום מס. לאחר התשלום, עוסק מורשה צריך להוציא חשבונית מס-קבלה ועוסק פטור רק קבלה.

מסוף אשראי – האמצעי הפיזי או הדיגיטלי שמאפשר לנו לסלוק את כרטיסי האשראי. מסוף פיזי הוא מסופון. מסוף וירטואלי – לא מוגבל גיאוגרפית ופיזית ובעזרתו נוכל לסלוק ולקבל תשלום מכל מקום באמצעות תוכנה אינטרנטית שמתאפשרת על ידי ספקית סליקת כרטיסי אשראי.