אפליקציה – הפקת דוח הכנסות

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק באפליקציה דוח המרכז את הכנסות העסק ולשלוח אותו לרו״ח.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ״שוטף״ > ״דוחות״ ולוחצים על ״דוח הכנסות״.

2. מגדירים את הפרמטרים:

  • תקופה
  • סוג מסמך
  • לקוח (השאירו ריק לכלל הלקוחות)
  • סוג קובץ הדוח
  • כתובת מייל (אם רוצים לשלוח את הדוח)

3. לוחצים על אישור, מוודאים את הפרטים ומפיקים – בלחיצה על ״הפקת דוח״.
עם הפקתו, הדוח יישלח למייל שהוגדר ויופיע כפתור להורדת הדוח למכשיר הטלפון.